A Belgian Politician (2015)


Er is de laatste tijd veel te doen geweest over de foto van Jean-Marie Dedecker
van fotografe Katrijn van Giel, en het al dan niet plagiaat door Luc Tuymans, 
die zijn interpretatie van de foto op doek vastlegde. 
Waar ligt de grens tussen inspiratie en plagiaat? Wat is de betekenis van het woord 'origineel' of 'kopie'? Naar aanleiding van deze vraagstelling maakte ik een eigen interpretatie van het beeld. Eén origineel ... in oplage van 100.
Zo formuleer ik een beeldend antwoord (of juist een nieuwe vraag, zo je wil) op het actuele debat.